Vanliga frågor

Vid första behandlingstillfället fyller du i ett hälsoformulär med frågor om dina symtom, nuvarande och tidigare hälsa och eventuella mediciner som du tar. Jag ställer oftast ytterligare frågor om kost, sömn och levnadsvanor. Din ålder, tidigare sjukdomar, kostvanor, levnadsvanor och att jag känner på din puls och tittar på din tunga har betydelse för diagnos och val av behandlingsmetod. Därefter får du akupunkturnålarna, vanligtvis mellan 8-15 stycken. De får sitta kvar i ca 30 minuter. Nålarna som används är mycket tunna sterila engångsnålar och det är oftast smärtfritt. Du får också kost- och levnadsråd.
Första besöket tar lite längre tid, oftast 1, 5h. Efterföljande besök varar i 45-60 minuter.
Kom inte till behandlingen på fastande mage. Hör av dig om du håller på att bli, eller är förkyld eller sjuk på annat vis, så diskuterar vi om det är lämpligt att behandla dig eller ej.
Ja, du kan få behandling med moxalampan, frön som tejpas på punkter i örat eller akupressur (manuellt tryck på akupunktrurpunkter). Men det har inte lika stor effekt som nålarna. De allra flesta provar en nål även om de är rädda, och upptäcker att det är behagligt och accepterar sedan fler nålar.
Enkelt beskrivet behövs färre antal behandlingar vid akuta och lindriga besvär, och fler behandlingar vid kroniska sjukdomar. Söker du för exempelvis nackspärr och tennisarmbåge kan det räcka med 1-3 behandlingar, 1-3 gånger i veckan. Men har du haft dina besvär i många år behövs fler antal behandlingar, och då brukar 1 gång per vecka räcka. Vanligtvis är en behandlingsperiod 10 gånger och därefter kan stödbehandlingar behövas under en längre tid. Antalet behandlingar beror också på ålder, övriga sjukdomar och livsföring.
Ja, men stor hänsyn tas om du är gravid då vissa punkter inte får användas.
Efter behandlingen är det vanligt att man känner sig avslappnad och lugn. En del kan bli trötta medan andra känner sig pigga. I vissa fall kan yrsel, illamående, svettning, frusenhet, ökad urinmängd eller blodtrycksfall förekomma. Det är kroppens reaktion på att behandlingen haft extra effekt. Har du fått behandling för smärta, kan tillfällig förvärrning av smärtan uppstå, vilket kan vara ett tecken på att man kan reagera bra på behandlingen framöver.
Ja, i de flesta fall är resultaten bestående. Det förutsätter förstås att du fullföljer behandlingen och i de fall de behövs följer de råd om kost och livsföring som du får av mig. Vid kroniska sjukdomar och då sjukdomen funnits länge, kan symtom lindras så din livskvalité blir bättre.
Det är bra om du har möjlighet till avkoppling efter din behandling. Kraftig fysisk ansträngning samma dag bör undvikas.

Drick extra vatten!

Det finns inga direkta risker med akupunktur. Ett blåmärke eller rodnad kan ske vid insticksstället, och någon gång kan dina besvär öka efter första behandlingen, men det brukar vara snabbt övergående. Det finns inga inrapporterade skador hos Svenska akupunkturförbundets medlemmar.
Det är inga problem. Det är vanligt att ditt behov av mediciner minskar av akupunkturbehandlingen, t.ex allergimediciner eller hormoner. Diskutera alltid eventuella ändringar i medicineringen med din läkare.