Vad kan behandlas?

Jag behandlar åkommor som:

 • Muskel-och ledbesvär
 • Idrottsskador, rygg- och nacksmärtor
 • Fibromyalgi
 • Migrän och spänningshuvudvärk
 • Stressrelaterade problem
 • Högt blodtryck, hjärtklappning, tinnitus och yrsel
 • Kronisk trötthet, depressioner, oro och ångerst
 • Nedsatt immunförsvar
 • Allergi, astma och eksem
 • Mag-och tarmbesvär
 • PMS, klimakterie- och infertilitetsbesvär
 • Rök- och drogavvänjning

Som terapeut arbetar jag efter etiska regler och har tystnadsplikt. Jag följer Socialstyrelsens hygienföreskrifter och använder sterila engångsnålar. Jag är medlem i Svenska akupunkturförbundet och har patient- och ansvarsförsäkring.

Länk: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s4926e/s4926e.pdf

Boka nu